Venta e instalación

Informática

Hardware

  • Venta e instalación informática.
  • Servicio Técnico informático.

 

Software

  • Programación de aplicaciónes informáticas.
  • Ventas de programas.